Οι Υπηρεσίες μας

Υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.