Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων DYNAMIC BUSINESS

Στόχος της εταιρείας είναι η συμβουλευτική υποστήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωση και οικονομικού / χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Στην μέχρι τώρα δραστηριότητα της η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε εκατοντάδες επενδύσεις ΜΜΕ. Επιπλέον υποστηρίζει συμβουλευτικά οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμούς, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι Υπηρεσίες μας

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Έρευνες Αγοράς