Σύμβουλοι επιχειρήσεων και οργανισμών Dynamic Business

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα συμβούλων επιχειρήσεων και οργανισμών Β.Λιμπανοβνός και Σια ΟΕ – Dynamic Business.

Στόχος της εταιρείας είναι η συμβουλευτική υποστήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωση και οικονομικού / χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Στην μέχρι τώρα δραστηριότητα της η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε εκατοντάδες επενδύσεις ΜΜΕ. Επιπλέον υποστηρίζει συμβουλευτικά οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμούς, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία Β.Λιμπανοβνός και Σια ΟΕ εδρεύει στην Κατερίνη, στην οδό Βότση 18 και ιδρύθηκε από τους:

Λιμπανοβνό Βασίλειο (Πτυχιούχο Οικονομολόγο του τμηματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Brighton της Αγγλίας)

Μπαραλιάκο Ξενοφών (Πτυχιούχο Π.Ε Οικονομολόγο του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιστοποιημένο Επενδυτικό Σύμβουλο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

Παπαλέξη Ευάγγελο (Πτυχιούχο Π.Ε Οικονομολόγο του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου. Master of Business Administration (ΜΒΑ) STAFFODSHIRE UNIVERSITY)

Παπαλέξη Δημήτριο (Πτυχιούχο Π.Ε Οικονομολόγο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς. Master of Business Administration (ΜΒΑ) STAFFODSHIRE UNIVERSITY)

Έμψυχο Δυναμικό της Εταιρείας

Η εταιρεία Dynamic Business στελεχώνεται από Συμβούλους με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η διαφοροποίηση των γνωστικών αντικειμένων των συνεργατών μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν της ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής επιχείρησης αλλά και ενός Οργανισμού.

Την εταιρεία στελεχώνουν Οικονομολόγοι, Οικονομολόγος Περιφερειολόγος, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Στατιστικολόγοι.