Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

PRASINH_METABASH

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ, που στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι δράσεις και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων:

Η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis, είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ). Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 350.000.000€.

Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis). Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 350.000.000€.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
4. Να έχουν τρεις (3) – Δράση 1 και δύο (2) – Δράση 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ποσοστά ενίσχυσης
1. καθεστώς De minimis 40% (+10% για δαπάνες πράσινης μετάβασης GREEN).

2. καθεστώς ΓΑΚ.

81 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. Ο/Η wellbutrin and abilify λέει:

  wellbutrin and abilify

  wellbutrin and abilify

 2. Do you need this information?

  Do you need this information?

 3. Ο/Η protonix 40 mg tablet λέει:

  protonix 40 mg tablet

  protonix 40 mg tablet

 4. Ο/Η actos bleeding λέει:

  actos bleeding

  actos bleeding

 5. Ο/Η repaglinide microspheres λέει:

  repaglinide microspheres

  repaglinide microspheres

 6. Ο/Η buy acarbose λέει:

  buy acarbose

  buy acarbose

 7. can robaxin cause a positive drug test

  can robaxin cause a positive drug test

 8. Ο/Η remeron weight gain avoid λέει:

  remeron weight gain avoid

  remeron weight gain avoid

 9. can you take too much ashwagandha

  can you take too much ashwagandha

 10. Ο/Η celecoxib 100mg capsules λέει:

  celecoxib 100mg capsules

  celecoxib 100mg capsules

 11. Ο/Η buspar weight gain λέει:

  buspar weight gain

  buspar weight gain

 12. Ο/Η bupropion overdose signs λέει:

  bupropion overdose signs

  bupropion overdose signs

 13. Ο/Η baclofen 20 mg tablet λέει:

  baclofen 20 mg tablet

  baclofen 20 mg tablet

 14. augmentin for skin infection

  augmentin for skin infection

 15. what pain reliever can i take with celebrex

  what pain reliever can i take with celebrex

 16. Ο/Η amitriptyline drug class λέει:

  amitriptyline drug class

  amitriptyline drug class

 17. allopurinol gout side effects

  allopurinol gout side effects

 18. Ο/Η aspirin for stroke λέει:

  aspirin for stroke

  aspirin for stroke

 19. aripiprazole generic availability

  aripiprazole generic availability

 20. how long does depakote stay in your system

  how long does depakote stay in your system

 21. prescribing contrave separately

  prescribing contrave separately

 22. Ο/Η flexeril vs soma λέει:

  flexeril vs soma

  flexeril vs soma

 23. Ο/Η stopping diltiazem effects λέει:

  stopping diltiazem effects

  stopping diltiazem effects

 24. Ο/Η effexor and weight loss λέει:

  effexor and weight loss

  effexor and weight loss

 25. flomax products livermore ca

  flomax products livermore ca

 26. citalopram 10 mg para que sirve

  citalopram 10 mg para que sirve

 27. Ο/Η cozaar 100mg λέει:

  cozaar 100mg

  cozaar 100mg

 28. Ο/Η ddavp rio de janeiro λέει:

  ddavp rio de janeiro

  ddavp rio de janeiro

 29. Ο/Η can you drink on augmentin λέει:

  can you drink on augmentin

  can you drink on augmentin

 30. farmaco per colesterolo ezetimibe

  farmaco per colesterolo ezetimibe

 31. Ο/Η diclofenac sodium 1% gel λέει:

  diclofenac sodium 1% gel

  diclofenac sodium 1% gel

 32. can i drink alcohol while taking amoxicillin

  can i drink alcohol while taking amoxicillin

 33. how long does it take for bactrim to work for skin infection

  how long does it take for bactrim to work for skin infection

 34. bactrim for dogs dosage chart

  bactrim for dogs dosage chart

 35. Ο/Η cephalexin for toothache λέει:

  cephalexin for toothache

  cephalexin for toothache

 36. ciprofloxacin used for sinus infection

  ciprofloxacin used for sinus infection

 37. does keflex work for strep throat

  does keflex work for strep throat

 38. escitalopram light sensitivity

  escitalopram light sensitivity

 39. Ο/Η viagra mexico price λέει:

  viagra mexico price

  viagra mexico price

 40. does fluoxetine suppress appetite

  does fluoxetine suppress appetite

 41. gabapentin-ratiopharm nebenwirkungen

  gabapentin-ratiopharm nebenwirkungen

 42. how long does it take for duloxetine to get out of your system

  how long does it take for duloxetine to get out of your system

 43. Ο/Η side effects of cephalexin λέει:

  side effects of cephalexin

  side effects of cephalexin

 44. Ο/Η cymbalta is used for λέει:

  cymbalta is used for

  cymbalta is used for

 45. lexapro nursing implications

  lexapro nursing implications

 46. azithromycin long term side effects

  azithromycin long term side effects

 47. Ο/Η metronidazole nightmares λέει:

  metronidazole nightmares

  metronidazole nightmares

 48. Ο/Η can you drink with zoloft λέει:

  can you drink with zoloft

  can you drink with zoloft

 49. Ο/Η buy rybelsus online india λέει:

  buy rybelsus online india

  buy rybelsus online india

 50. Ο/Η 1/2 life of rybelsus λέει:

  1/2 life of rybelsus

  1/2 life of rybelsus

 51. Ο/Η rybelsus samples λέει:

  rybelsus samples

  rybelsus samples

 52. Ο/Η glucovance metformina λέει:

  glucovance metformina

  glucovance metformina

 53. Ο/Η lisinopril 5mg λέει:

  lisinopril 5mg

  lisinopril 5mg

 54. Ο/Η furosemide eclampsia λέει:

  furosemide eclampsia

  furosemide eclampsia

 55. best antidepressant to take with lyrica

  best antidepressant to take with lyrica

 56. Ο/Η nolvadex vartojimas λέει:

  nolvadex vartojimas

  nolvadex vartojimas

 57. Ο/Η valtrex aggression λέει:

  valtrex aggression

  valtrex aggression

 58. sulfamethoxazole tmp ds and cephalexin

  sulfamethoxazole tmp ds and cephalexin

 59. Ο/Η metronidazole cancerigene λέει:

  metronidazole cancerigene

  metronidazole cancerigene

 60. Ο/Η gabapentin-ct300mg λέει:

  gabapentin-ct300mg

  gabapentin-ct300mg

 61. Ο/Η is generic cialis available λέει:

  is generic cialis available

  is generic cialis available

 62. Ο/Η tadalafil online reviews λέει:

  tadalafil online reviews

  tadalafil online reviews

 63. Ο/Η tadalafil 60 best price λέει:

  tadalafil 60 best price

  tadalafil 60 best price

 64. Ο/Η cialis from mexico λέει:

  cialis from mexico

  cialis from mexico

 65. Ο/Η viagra for women price λέει:

  viagra for women price

  viagra for women price

 66. Ο/Η sildenafil 50 mg coupon λέει:

  sildenafil 50 mg coupon

  sildenafil 50 mg coupon

 67. Ο/Η sildenafil citrate canada λέει:

  sildenafil citrate canada

  sildenafil citrate canada

 68. Ο/Η buy viagra best price λέει:

  buy viagra best price

  buy viagra best price

 69. female viagra buy online in india

  female viagra buy online in india

 70. viagra 100mg canadian pharmacy

  viagra 100mg canadian pharmacy

 71. best online pharmacy no prescription cialis

  best online pharmacy no prescription cialis

 72. Ο/Η receive cialis overnight λέει:

  receive cialis overnight

  receive cialis overnight

 73. real viagra without a prescription

  real viagra without a prescription

 74. Ο/Η cheap cialis from australia λέει:

  cheap cialis from australia

  cheap cialis from australia

 75. canadian pharmacy online cialis

  canadian pharmacy online cialis

 76. Ο/Η viagra coupon canada λέει:

  viagra coupon canada

  viagra coupon canada

 77. online pharmacy hydrocodone reviews

  online pharmacy hydrocodone reviews

 78. best online pharmacy to buy soma

  best online pharmacy to buy soma

 79. how long does it take cialis to start working

  how long does it take cialis to start working

 80. cialis not working first time

  cialis not working first time

 81. buy real cialis on line us with american express florida

  buy real cialis on line us with american express florida

Comments are closed.