Επιδοτούμενα Προγράμματα

Πληροφόρηση

Σας ενημερώνουνε για τους τρόπους χρηματοδότησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των προγραμμάτων που έχουν εξαγγελθεί.

Προετοιμασία του φακέλου: σύνταξη και υποβολή

Η σύνταξη της πρότασης διενεργείται μετά από προσωπική επαφή με τον πελάτη. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχουμε συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και ενημέρωση για την πρόοδο της σύνταξης της πρότασης. Τέλος, αναλαμβάνουμε την υποβολή του φακέλου για λογαριασμό του πελάτη, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Είσπραξη της επιδότησης

Είμαστε παρόντες κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου και αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της έκθεσης τελικής αξιολόγησης.